Prof. Dr. Banu MUSTAN DÖNMEZ

1976 yılında Rize’de doğdu. Prof. Dr. Banu MUSTAN DÖNMEZ  Ortaokul ve Lise öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra, 1993 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Ses Eğitimi Bölümünde bir yıl eğitim aldı.

1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü’ne girerek, 1999 yılında bu bölümde lisans öğrenimini tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Bölümünde master ve doktora eğitimini 2008 yılında tamamladı.

2009 yılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümünde, Öğretim Görevlisi Dr. olarak göreve başladı. Aynı kurumda 2011 yılında Yardımcı Doçent, 2013 yılında Doçent oldu; 2017 yılında, aynı kurumda Müzikoloji Ana Bilim Dalı başkanı ve Müzik Bölüm başkanı olarak görev aldı.2018 yılında, yeni kurulan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Müzikoloji Anabilim Dalı’na atandı.

2020 yılında profesör unvanını alarak; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Müzikoloji Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atandı ve halen bu kurumda görevine devam etmektedir.

Prof. Dr. Banu MUSTAN DÖNMEZ, müzikoloji ve etnomüzikoloji alanında birçok bildiri, makale ve kitap yazmış, alana ilişkin birçok lisans ve lisansüstü ders vermiş, yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş olup; özellikle son süreçte “inanç müziği etnolojisi” alanında uzmanlaşmayı tercih etmiştir.  Çalıştığı ve lisansüstü düzeyde çalıştırdığı   “inanç müziği etnolojisi”ne ilişkin alanlar içerisinde “Ermeni Kilise Müziği”, Süryani Kilise Müziği”, “Alevi İnanç Müziği”, “Ezidi Ayin Müziği”, “Antakya Rum Ortodoksları Kilise Müziği” gibi spesifik konular yer alır. Bunun yanı sıra “Müzik Sosyolojisi” ve “Etnomüzikoloji” alanının konuları üzerine pek çok çalışma oluşturmuştur.

Hocamız’dan izin için mail atmıştım ama geri döneceğini düşünmemiştim sağolsun hocamız Rize’mizin suyundan içmiş 🙂 ve çok samimi bir şekilde bizlere cevap verdiği için ayrı teşekkür ediyoruz.Affına sığınarak yazdığı maili sizinle paylaşıyorum..Tekrar teşekkür ederim.Ahmet KOÇ (sayfa yöneticisi)

Ahmet Bey merhaba;

Ben Rize’de doğdum, aslen babam Güneyli annem Doğuludur. Ancak Rize’de doğup, Rize’nin havasını  koklayıp suyunu içtiğim için, bu yönümle  ben de kendimi Rizeli saymaktayım. Saygılar.

Prof. Dr. Banu MUSTAN DÖNMEZ