Dr.Sema KOPUZ YETİŞ

1977 yılında Rize’de doğdu. Dr.Sema KOPUZ YETİŞ  1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden, 2002 yılında Azerbaycan Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Muhtelif sivil toplum kuruluşlarında görev alan Yetiş, AK-DER (Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği) Başkanlığı ve KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) üyeliği yaptı. 2007 yılından beri çeşitli hastanelerde uzman doktor olarak görev yapan Sema Kopuz Yetiş, Türkiye Kızılay Derneği Ankara Şube Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir.

Benim için de özgürlük tıpkı onur gibi uğruna can vermeye değer, insanın en kıymetli hazinelerinden birisidir.”

Özgürlük uğruna en ağır bedellerin ödendiği, , insanlık tarihi boyunca en fazla konuşulan sözcüktür. Her milletin tarihinde özgürlük sevdalıları vardır. Parayı,  mevkii, mesleği reddedip bedeller ödeyen, savaşan…

Benim için de özgürlük tıpkı onur gibi uğruna can vermeye değer, insanın en kıymetli hazinelerinden birisidir.

Bir başka açıdan ise özgürlük “öz”ün “gürleşme”sidir; yani insanın Cenab-ı Hak tarafından kendisine bahşedilen potansiyelini/melekelerini geliştirmesi, bunu yaparken her türlü engelle mücadele etmesidir.