Prof. Dr. Tahsin Bekir BALTA

1902 Rize doğumlu olan Prof. Dr. Tahsin Bekir BALTA, yükseköğrenimini 1927 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Adliye Vekaleti’nce öğrenim için Almanya’ya gönderilmiştir. 1937 yılında Berlin Üniversitesi’nde doktorasını vermiştir. Yurda dönünce Siyasal Bilgiler Okulu’na (SBO) öğretim üyesi olmuştur. Sonraları Ankara Hukuk Fakültesi ve SBO’da İdare Hukuku Profesörlüğü’ne atanmıştır. Bu iki kurumda esasiye hukuku, amme hukuku ve idare hukuku derslerini vermiştir. 1943 yılında siyasete atılınca akademiye biraz ara vermiştir. Bu tarihten itibaren CHP Parti Meclisi üyesi olmuştur. 7 ve 8. Dönemde (1943-1950) Rize Milletvekili olmuş; Recep Peker Hükümeti’nde (15.-1946 yılı) Ekonomi Bakanlığı, 1. ve 2. Hasan Saka Hükümeti’nde (16. ve 17.-1947 yılı) Çalışma Bakanlığı yapmıştır. Ayrıca 1929- 1950 arasında Avrupa Konseyi İstişare Meclisi’nde Türkiye’yi temsil emiştir. 1950 seçimlerinden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerindeki görevine dönmüştür. SBF’de İdare Hukuku Kürsü başkanı ve İdari İlimler Enstitüsü Müdürü olmuştur. A.Ü. Hukuk Fakültesi’nde de Kamu Hukuku ve Siyasal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yapmıştır. Bunlara ek olarak Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) İlim Kurulu ve İdare Heyeti üyeliğinde bulunmuş; dersler vermiştir. Merkezi Brüksel’de bulunan Milletlerarası İdari İlimler Enstitüsü’nde uzun yıllar Türkiye’yi temsil etmiş, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve ikinci başkanlık görevini yürütmüştür. 1963’te de Avrupa İnsan Hakları Komisyonu üyeliğine getirilmiştir. Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta, Almanca, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca dillerini biliyordu. 1970 yılında vefat etmiştir.

Yayınlarından bazıları:

İdare Hukukuna Giriş, TODAİE, Ankara, 1970. – İdare Hukuku I, A.Ü. SBF, Ankara, 1970. – İdare İlmi Sahasındaki İncelemeler, TODAİE Yay. No. 83, Ankara, 1965. – Kısa İdare Hukuku I, TODAİE Yay. No. 74, Ankara, 1964. – Türkiye’de Yürütme Kudreti, A.Ü. SBF Yay. No. 35, 1960. – Türkiye ve Orta Doğu Memleketlerinde Siyasi ve Hukuki Müesseseler, TODAİE, Ankara, 1955. – Die Kollisionerechtiche Behandlung der Zusammen Haengenden Frugen bei einer Auslaendischen Anknüpfung, Berlin, 1937. – “İdare Hukuku ve İdare Bilimi”, SBF Dergisi, C. 22, S., 1967, s. 61-65. – “Turkish Administrative Law”, içerisinde Introduction to Turkish Law, (Ed. Ansay ve Wallace), 1966, s. 51 vd. – “L’Administration et le Droit Administratif en Turquie”, Bulletin International des Sciences Sociales, IX, No. 1, UNESCO, 1957, s. 39-51.