Prof.Dr.Sultan TARLACI

Prof. Dr. Sultan TARLACI, 1970 yılında Rize’de doğdu. 1995 yılında Tıp fakültesini birincilikle bitirerek Tıp doktoru, 2000 yılında Ege Üniversitesinden Nöroloji uzmanlığını aldı.

2000 yılında, Beyin Araştırmaları Derneği Araştırma Teşvik Ödülü, 2001’de TÜBİTAK-Beyin Araştırmaları Derneği Araştırma Teşvik Ödülü ve 2003’de de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sedat Simavi, Sağlık Bilimleri Ödülü almıştır. 2014 yılında Tıp Fakültesi, diş hekimliği, veterinerlik başta olmak üzere sağlık bilimleri öğrencilerini aynı sosyal çatı altında toplayan ve onları bilimsel araştırmalara yönlendiren NeoCortex öğrenci topluluğu tarafından ödüle layık görüldü.

2003’de yayınlanmaya başlanan, sinir bilimi ve kuantum fiziğini ele alan Uluslararası NeuroQuantology Dergisinin kurucusu, isim babası ve baş editörüdür. Dergi Ocak 2008’de Uluslararası bilimsel veri tabanlarına (SCI, SCI-E) kabul edildi. Halen 15. Yılında ve yayınına baş editörlüğünde düzenli olarak devam etmektedir. Konuyla ilgili yurt dışında NeuroQuantology adlı bir kitap yayınlanmıştır (Nova Publisher., 2014).

SCI’ye giren, 40’ın üzerinde nöroloji, sinir bilimi, nörofelsefe araştırma ve gözden geçirme makalesi yayınlamıştır. Bu makalelerine 1000’e yakın yabancı kaynaklarda atıf yapılmıştır.

Birçok TV programına sinir bilimleri, beyin, kognitif bilimler, sınır bilimler, bilincin farklı halleri ve davranış bilimleri konusunda davetli konuşmacı olarak katılmaktadır.

Nöroloji ile ilgili Acil Nörolojik Hastalıklar (2004/2008) adlı kitabı vardır. 2014 yılında “197 Gün” adlı romanı yayınlandı. Popüler bilim kitapları olarak ÖlümSözlük (2016), Schrödinger’in Kedisi Neden Şizofren Oldu? (2017) ve Mağaradan Mars’a (2017) adlı kitapları yayınlanmıştır. Halen, toplumsal olayları ele alan, birey-toplum ve beyin-davranış ilişkilerini, şiddet ve özgeciliği konu edinen, insan psikolojisini ele alan bir kitabı yayına hazırlanmaktadır.

Türk Nöroloji Derneği altında hizmet veren, Nörolojik Yoğun Bakım ve Kognitif Nörobilim Grubu Çalışma Üyesidir. NeuroQuantology dergisinin baş editörlüğünü sürdürmekte ve sinir bilimi ile ilgili TV programlarına davet edilmektedir.

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

1995 Lisans 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

2001

Doktora

Ege Üniversitesi Nöroloji uzmanlığı

2011

Doçentlik 

Ege Sağlık hastanesi, Serbest Nörolog Nöroloji

2018

Profesörlük

Üsküdar Üniversitesi Nöroloji

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

  • Anne baba tutumlarının ergenlerdeki mantık dışı inançları üzerine etkisi, 2020.
  • Üniversite öğrencilerinde bilişsel sosyal grup büyüklüğünün/kapasitesinin araştırması, 2019.
  • Otizm spektrum bozukluğu ve normal gelişim gösteren erkek çocukların el-yüz simetrisinin karşılaştırılması, 2019.
  • Ceza infaz kurumundaki hükümlülerin bilişsel/kognitif süreçlerinin değerlendirilmesi Evalaution of cognitive processes of the provisions i̇n the criminal execution i̇nstitution, 2019.
  • Sağ-sol beynin meslek seçimi ile iş doyumu, tükenmişlik ve mutluluk ilişkisinin ölçümlenme çalışması, 2019.
  • Çocukluk çağında görülen psikolojik sorunların oyun terapisi ile sağaltımı, 2019.
  • Mülteci kamplarında kalan kişilerin depresyon,anksiyete ve başa çıkma becerilerinin incelenmesi, 2019.
  • Psikoloji ve mühendislik bölümü öğrencilerinde şiddet tutumunun karşılaştırılması, 2019.
  • Kişilik özellikleriyle yeme davranışı ilişkisi, 2019.