Mehmet Necati Memişoğlu

1878 yılında Çamlıhemşin‘in Çinçiva köyünde (Şenyuva Yaylaköyü) doğan Mehmet Necati Memişoğlu , 6 Mart 1959 yılında Ankara Numune Hastanesi’nde vefat etmiştir. Erzurum Kongresi’ne katılmış ve Kurtuluş Savaşı’nda başarılar göstermiş olan Rizeli milli mücadele kahramanı, Cebeci Asri Mezarlık’ta ebediyete uğurlanmıştır.

İstiklal Mücadelesine katıldığı cepheler: 1914 Kafkas Cephesinde Ruslara karşı, 1918 Batum ve Kars’ta İngiliz işgaline karşı.

23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi‘nde Rize temsilcisi ve Mustafa Kemal ile birlikte program encümen üyesi olan Necati Memişoğlu, 23 Nisan 1920 Kurucu Mecliste Lazistan (Rize – Artvin) Mebusu olarak görev aldı. Mebusken İzmit Karasu’da savaştı, cepheye Rize’den milis kuvvet topladı. 26 Mart -21 Haziran 1921 İzmit Karasu’da Yunan-İngiliz işgaline karşı savaştı. Karasu’ya gitmek üzere Rize Portakallık sahilinde toplanan milis kuvvetin içinde Necati Memişoğlu’nun yakın akrabaları vardı. Bunlardan İzmir mahkeme dosyasında adı geçenler; kardeşleri Hasan Tahsin, Hüseyin, kayınbiraderi Hasan Rıza, yeğeni Mustafa da bulunmaktadır.

Necati Bey, Karasu’da Yunan askerinin elindeki topu ele geçirdiği zaman aralarında topu kullanmasını bilen yoktu. Necati Memişoğlu’nun yakın arkadaşı olan Çanakkale kahramanı Rizeli Topçu Yüzbaşı Süleyman Asaf (Mercan/Koratacı) Beyi Karasu’ya çağırma kararı aldı ve oğlu Asaf’ı Karasu’ya göndermesi için Recep Emice’nin imzasıyla İstanbul’da tabur imamı olan Galip Mercan Beye rica mektubu gönderdi. Topçu Yüzbaşı Asaf Bey’in katılımıyla Karasu mücadelesi kesin zafere ulaştı. Kars’ın işgalden kurtarılması sırasında başlayan dostlukları Karasu’da devam etti. Necati Memişoğlu ile Asaf Mercan’ın yakın dostluğu Dumlupınar’da Asaf Bey şehit olana kadar fiilen devam etti.

Erzurum Kongresine ve Kurtuluş Savaşına katılarak ve 1. Meclise seçilmesi nedeni ile Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Dönem bittiğinde Eskişehir’e yerleşerek avukatlık yanında ticaretle de uğraşarak otel yaptırdı. Bozüyük’ten Eskişehir’e odun ticareti yaptı. Otelin lokantasında, İzmir’e Mustafa Kemal’e suikasta gidenlerin yemek yedikleri için yargılandı.

Kuva-yı Milliye’de ve Kurtuluş Savaşı’nda yaptığı çalışmalardan dolayı böyle bir olaya karışmayacağı kanaatine varılarak af edildi. Sinop’ta mecburi ikamete gönderildi. Sinop’ta serbest avukatlık yaparak bir taraftan da Onbinbir Hadis-i Şerif tercümesini tamamlamakla uğraştı. Sinop İli DP Kurucusu üyesi oldu. 6 Mart 1959’da Ankara’da Keçiören’deki evinde hastalanarak kaldırıldığı Numune Hasta hanesinde vefat ederek aramızdan ayrıldı.

Mehmet Necati Memişoğlu - 1

Erzurum kongresi yapılan binada bulunan levha fotoğraf:Recep KOYUNCU

Zabıt M. Necati Memişoğlu’nun Rize temsilcisi İsmail HAkkı (Gençağaoğlu) ile birlikte Erzurum Kongresi’ne verdikleri önerge şöyledir:

“Numarası 2

Bismillah

Kongre Yüksek Başkanlığı’na

Millet ve memleketin, kurtuluşunun kesinlikle gerçekleşmesinden ibaret olan cemiyet emellerinin, ancak Milli Meclisi’nin toplanarak, yasa yapma hukukuna ve denetim hakkına, tamamen,güvenlik ve serbestlik içinde doğrudan doğruya sahip bulunması yoluyla gerçekleşeceğinden cemiyetin gelecekte alacağı vaziyeti, kongre tayin etmelidir.

Çünkü, onuncu maddede gösterildiği gibi, cemiyet, mevcut teşkilatı ile varlığını korur ise, Milli Mecliste bulunan gurubuna, bir hayır cemiyeti olduğundan ötürü yardım edemez ve yardımcı olamaz. Milli Meclis bile, fesih veya başka bir yolla cemiyetin emellerine hizmet etme yeteneğini gösteremez ise, cemiyetin kutsal emelleri, büsbütün mahfe ve yok edilmiş olacağından, durumunu belirlemek, kongreye ait bulunması her yönden faydalı bulunduğundan; aşağıda örneği yazılı bulunan madenin aynen onuncu madde yerine konulması önerisinde bulunduğumuzu belirten bu önerge sunuldu.

3/Ağustos/1919

Necati Memişoğlu