Prof. Dr. Ömer Naci SOYKAN

Prof. Dr. Ömer Naci SOYKAN 10 Şubat 1945 yılında Rize‘de doğmuştur. 1965 yılında Trabzon lisesini bitirdi ardından 1965-1971 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Yunanca ve Latince öğrenimi gördü.

1969-1971 yılları arasında Hamburg Üniversitesinde konuk öğrenci olarak felsefe derslerini izledi. 1972-7974 yılları arasında Türkiye’de çeşitli liselerde felsefe ve Almanca öğretmenliği yaptı.

Ömer Naci Soykan, İstanbul Üniversitesinde 1982 yılında “Schelling’de Varlık ve Sanat Formları” teziyle doktorasını tamamladı. Aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesinde felsefe dersleri vermeye başladı ve bunu 1984 yılına kadar devam ettirdi.

İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne yardımdı doçent olarak 1984-1986 yılları arasında çalıştı. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne katıldı. 1988 yılında doçentliğe yükseldi.

Ömer Naci Soykan, daha sonra 1996 yılında da Profesörlüğe yükseldi ve aynı bölümde 2006 yılına kadar çalıştıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurmak üzere görevlendirildi.

Felsefe bölüm başkanlığını 2013 yılındaki emekliliğine kadar devam ettirdi. Ömer Naci Soykan, 2001 yılında 6 aylığına New York Üniversitesine konuk araştırmacı olarak davet edildikten sonra 1987 yılında Internationale Schelling-Gesellschaft e. V. 1996 yılında ise Austrian Ludwig Wittgenstein Society üyesi olmuştur. Türkiye Felsefe Kurumu ve Türk Felsefe Derneği üyesidir.

Ömer Naci Soykan’ın iki yüzü aşkın sayıda Türkçe makalesinin yanı sıra on adet de Almanca ve İngilizce makale ve bildirisi bulunmaktadır.

2000 yılında Drew University, Schleiermacher 2000 Conference da İngilizce bir konuşma yapmıştır. Bazıları British Library, The Library of American Congress, Bibliotheque nationale de France gibi kütüphanelerde bulunan on yedi adet Türkçe kitabı vardır. Kitaplardan bazıları şunlardır:

  • Felsefe ve Dil
  • Kuram Eylem Birliği Olarak Sanat
  • Türkiye’den Felsefe Manzaraları (3 cilt)
  • Arayışlar (2 cilt)

Ömer Naci Soykan, tarafından kaleme alınan son kitap ise “Arayışlar” İnsancıl Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan ve toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Yaklaşık 50 adet, Türkçe, İngilizce, Almanca makale.

Yabancı Dilde Yayımlanmış Makale:

De Harmonia. An analysis of the principle of harmony; felsefelogos, ’98/3 Özel sayı, Eylül 1998, İstanbul.

Yabancı Dilde Yurt İçi ve Yurt Dışında Verilen Konferanslar:

Über das Verhältnis der Vorstellung zum Begriff im Rahmen der Sprache, bei Schopenhauer, 1988, Ankara.

Identität versus Persönlichkeit als eine Antwort auf die Frage: Wie soll sich Europa für eine bessere Welt verwandeln? Internationale Philosophietagung,İstanbul, 28-30.04.1994.

How To Do Things in Words with Grammar; Schleiermacher 2000 Conference, April 6-9, 2000, Drew University, Madison, NJ (ABD).

A Brief Philosophical Review Over The Problems Of The World; The First World Philosophy Day In Harran 2003.

Looking at the World From Istanbul as a Metaphor; XXI. Dünya Felsefe Kongresi”nde sunulan bildiri, 2003.Wozu Noch Mythos? tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi 8 Ağustos 2003. 6.3

Hakkında Ne Dediler?

“Her türlü dogmaya ve düzene saldıran ve yeniden yaratmak için yıkımı savunan Soykan, felsefenin de özde anarşist olduğunu söylüyor. Felsefenin, insan özgürlüğünü kısıtlayan iktidara karşı olduğunu belirten Soykan, iktidarla uyuşan felsefeleri ise “ideoloji” olarak niteliyor.” (Seda YükselBir Anarşistin Seyir Defteri üzerine)

3 Aralık 2017 de 72 yaşında vefat etmiştir.

Türkçe Kitapları:

Felsefe ve Sanat (Yay. Haz., 1990), Metin Okuma (1991), Müziksel Dünya Ütopyasında Adorno İle Bir Yolculuk (1991, Gen. 2. Bas., 2000), Türkiye’den Felsefe Manzaraları [British Library’de mevcut] (1993, 1988), Felsefe ve Dil. Wittgenstein Üstüne Bir Araştırma (1995, 2006), Kuram-Eylem Birliği Olarak Sanat. Schelling Felsefesinde Bir Araştırma (1995, 2006), Türkiye’den Felsefe Manzaraları 2 (1988), Arayışlar – Felsefe Konuşmaları I (1988), Bir Anarşistin Seyir Defteri (1998), Bilgi ve Betimleme. Pozitivizm ve Ernst Mach Üstüne (1988), Türkiye’den Felsefe Manzaraları 3 (2003), Arayışlar. Felsefe Konuşmaları 2 (2003),

Gönülden Dile Öz Sözler; İnsancıl Yayınları (2003), Wittgenstein-Yaşamı Felsefesi Yapıtları (2006), Schelling-Yaşamı Felsefesi Yapıtları (2006), Sanat Sosyolojisi (Der., 2009), Edebiyat Sosyolojisi (Der., 2009).