Zeynel Abidin ATAK

 

Askerî Tıbbiye mezunu olan Zeynel Abidin Atak, Edirne 2.Süvari Tugayı Alay Tabîpliği, Arnavutluk Harekâtı ve Balkan Savaşında Tabiplik yaptığı gibi İtalya ve Arnavutluk’ta özel görevlerde bulunmuş İran muhaberelerine katılmıştır. Rize 11. Piyade Alayı Baştabipliği, Düzce Kaymakamlığı, Tabip Binbaşılık, Batı ve Güney Cepheleri Sağlık Müfettişliği, Kuvvayı Havaiye Sağlık Şubesi Müdürlüğü, TBMM I. Dönem Lazistan Milletvekilliği de yapmıştır. Genel Kurul Kararıyla izinli sayılarak Bolu Ayaklanmasını bastırmakla görevlendirilmiş ve Düzce Kaymakamlığı ile Batı Cephesinde sağlık müfettişliği yaparak önemli vazifeleri üstlenmiştir. Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası sahiplerindendir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Askeri Doktor, Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası sahibi

Askeri Doktor, Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası sahibi

Kırmızı-yeşil şeritli İstiklâl Madalyası, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hem de cephe hattında üstün hizmet göstermiş kişilere verildi. TBMM 1. Dönem üyelerinden bazılarına İstiklâl Madalyası verilmesi için Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından yazılan tezkere, TBMM’nin 21 Kasım 1923 Çarşamba günü 65. toplantısında görüşülmüş ve yapılan oylama sonucunda Mustafa Kemal ve 24 arkadaşına kırmızı-yeşil şeritli İstiklâl Madalyası verilmesi oybirliğiyle kabul edilmiş ve 23 Mart 1925 tarihinde TBMM’de ilk kez yapılan törende göğüslerine takılmıştır.

Zeynel Abidin ATAK - 2

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK

“TBMM Riyaseti Celilesine

TBMM birinci devre-i intihabiye azasından oldukları halde cephede ve İzmir mıntıkası Şimal grubunda asarı hamaset ve fedakari gösteren zirde muharrer asker mebuslar ile sivil zevatı kirama dahi İstiklal Madalyası Kanunun ikinci ve beşinci maddelerine tevfikan nısfı yeşil ve nısfı diğeri şeritli İstiklal Madalyası itasını rica ederim efendim.

TBMM Reisi Gaz Mustafa Kemal