Zeki YILDIRIM

Zeki Yıldırım, 1970 yılında Rize’de doğdu. İlk öğrenimini Ortapazar Köyü İlkokulu, orta ve lise öğrenimini ise İstanbul, Ankara ve Rize’de tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi

mezun oldu. Yüksek Lisansını ve Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

1993-1997 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak, 1997-2021 yılları arasında sırasıyla Kadıköy hakim adayı, Batman, Ordu, Amasya, Ankara ve Konya illerinde hakim olarak çalıştı.

2004-2013 yılları arasında Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünde sırasıyla tetkik hakimi, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Adalet Bakanlığında Avrupa Birliği uyum sürecinde ceza hukuku alanında özellikle, 5237 sayılı Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununu ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi  Hakkında Kanunun hazırlanması amacıyla oluşturulan TBMM ve Adalet Bakanlığı kanun tasarı ve taslakları komisyon çalışmalarında görev aldı. Ulusal ve Uluslararası resmi ve akademik toplantı ve kongrelerde ceza hukuku konuları ağırlıklı olmak üzere Ülkemizi ve Adalet Bakanlığını temsil etti ve tebliğler sundu.

Türkiye Adalet Akademisinde; Ceza Adaleti Reformu, İnfaz Hukuku, Terörizmin Finansmanı, Hukuk ve Etik konularında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulunda ise ceza hukuku dersleri verdi.Adalet Bakanlığı tarafından gönderildiği İngiltere’de 9 ay süreyle İngilizce dil eğitimi aldı. Akademik olarak yayınlanmış 3 kitabı ve 15 tane makalesi bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.