Hakkı MATARACI

Cumhuriyet’in ilanından itibaren 1934 yılına kadar Rize Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.