Ethem Şevki KEPENEK

Ethem Şevki KEPENEK 1888 yılında Atina Kazasına bağlı Ardeşen Köyünde doğdu. İlk mektebe köyündeki okulda başladı. Bu okulu bitirdikten sonra tabur komutanı olan dayısının yanına Erzurum’a gitti. Rüştiye eğitimini burada tamamladı. Dayısının Sultan Abdülhamit Han’ın yaverliğine atanması üzerine dayısıyla birlikte İstanbul’a gitti. Öğrenimine Kuleli Asker Lisesinde devam etti. Harp okulunu 1908 yılında bitiren Ethem Şevki Efendi, 31 Mart Vakasında Harekât Ordusu’nda yer almıştır. 1911 yılında gizlice Derne’ye (Libya) geçerek Mülazımı Evvel (Üsteğmen) rütbesi ile Mustafa Kemal’in komutasındaki birliğe katılmıştır.

Sarıkamış Harekâtına da katılan Ethem Şevki Efendi, esir düşmüş ve 42 ay boyunca Rusya’da esaret altında kalmıştır. Esaret günleri geride kaldıktan sonra İstanbul’a dönüp İstiklal Harbine katıldı. İstanbul’dan Anadolu’ya silah kaçırılmasında önemli hizmetlerde bulundu. Daha sonra Ankara’ya gelerek Mustafa Kemal Paşa’nın emri ile birkaç arkadaşıyla o günün Askeri Polis Örgütü’nü kurdu. Ordu içinde çeşitli kademelerde görevlerde bulunduktan sonra görev yaptığı son yer olan İstanbul Askerlik Dairesi Başkanlığı’ndan 1947 yılında emekli olmuştur.

1953 yılının Haziran ayının 25’inde yapılan seçimle başkanlığına seçilen Ethem Şevki Kepenek, 1954 yılına kadar bu göreve devam etmiştir.

Ethem Şevki Kepenek 1981 yılında vefat etmiştir.