Ali UZUN

Ali UZUN - 1!942 yılında Rize İli’nin Kalkandere Kazasının Yolbaşı Köyünde dünyaya geldi. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nün Almanca Bölümü’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi’inde Eğitim alanında öğrenim gördü. Almanca öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlıgı’nın değişik birimlerinde yurt içi ve yurt dışı görevlerde bulundu. TC Berlin Başkonsolus’ğunda Eğitim Müşavirliği’ni kurdu. Alman okullarında Almanca ve İngilizce ögretmenliği yaptı. 46 sene hizmetten sonra, 65 yaşında emekli oldu. Birisi Almanca olmak üzere, “KAÇKARLAR’DAN BERLIN’E, Bir Eğitim Gönüllüsünün Yaşam Öyküsü “, “ANNE VE BABALARIN EL KİTABI”, “LEYLA’NIN DÜNYASI “, dördüncü eser Almanca olarak yayınlandı.”EIN LEBEN ZWISCHEN KAUKASUS UND BERLIN”, “LEYLA’NIN DÜNYASI” adlı romanını da Almancaya tercüme etti ve yayınlanmak üzere baskıya hazırladı.