Ahmet MORGİL

Ahmet MORGİL - 11909 yılında Rize‘de dünyaya geldi. Ahmet MORGİL ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü mezunudur. Sinop Yeniköy İlkokulu, Sinop Köy Yatılı Okulu, Rize Merkez İstiklal Okulu, Giresun Ortaokulu ve Pazar Ortaokulu Türkçe öğretmenliği, Pazar Ortaokulu müdürlüğü ve TBMM IX.,X. ve XI.dönem Rize milletvekilliği ile IX.Dönem Başkanlık Divanı kâtip üyeliği ve X. Dönem Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı yapmıştır.

27 Ekim 1936 tarihinde Rize Merkez İstiklâl Okulu öğretmenliğine, 30 Eylül 1938 tarihinde Giresun Ortaokulu Türkçe öğretmenliğine, 1 Kasım 1939 tarihinde Rize Ortaokulu Türkçe öğretmenliğine, 19 Kasım 1942’ tarihinde bu okulun müdür yardımcılığına getirildi. 23 Ekim 1948 tarihinde Pazar Ortaokulu Türkçe öğretmenliğine ve 23 Ekim 1949 tarihinde ise bu okulun müdürlüğüne getirildi.  Bu görevde iken istifa ederek milletvekilliği seçimlerine katıldı. Yapılan seçimde 41307 oyla Demokrat Parti listesinden Rize Milletvekilliğine seçildi. Seçim tutanağını 17 Mayıs 1950 tarihinde aldı, 22 Mayıs 1950 tarihinde TBMM’ye katıldı. Sayıştay, Millî Eğitim ve İçişleri komisyonlarında çalıştı. Millî Eğitim Komisyonunun sözcülüğünde bulundu. 1 Kasım 1952 tarihinde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyeliğine seçildi.

Bu dönemde değişik 7 konuda 14 konuşması vardır. X. ve XI. dönemlerde de Rize Milletvekilliğini sürdüren Ahmet Morgil’e, Yassıada Yüksek Adalet Divanınca Anayasayı çiğneme suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezası verildi.

Parlamento sonrasında 27 Eylül 1966 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı Liman ve Deniz İşleri Dairesi Başkan Yardımcılığı kadrosunda Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünü yürütme görevi verildi. 16 Haziran 1969 tarihinde İstanbul Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünde yaptığı görevin kadrosuna getirildi. Bu görevde 30 Kasım 1970′ tarihine kadar çalıştı ve bu tarihte emekliye ayrıldı.

31 Mayıs 1985 vefat etti. İstanbul Çengelköy (Kandilli) Mezarlığında toprağa verildi.