Osman Paşa (mirliva)

Osman Paşa (mirliva) - 1

Aslen Rizeli olan Osman Paşa (mirliva) Kırım Savaşı sırasında Rusların Sinop Baskını’nda Osmanlı filosu komutanı olup muharebe sonunda esir düşmüş bulunan Patrona Osman Paşa’nın torunudur. Babası Miralay Ahmed Bey’dir.

1870 yılında on iki yaşında iken, Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i Şahane’ye girdi. 1874 yılında Harbiye kısmına geçti ve 1877 yılında sınıf ikincisi olarak Harbiye’yi bitirip teğmen rütbesiyle Resmo Vapuru’na atandı.

Osman Paşa (mirliva) 1879 yılında Yüzbaşı rütbesine terfi ederek babası Miralay Ahmed Bey’le birlikte Basra’ya gitti. 1880 yılında Osmaniye Zırhlı Fırkateyni Topçu Kaptanlığı’na, 31 Temmuz 1822 tarihinde öğretmen olarak Eğitim Gemisi Hüdavendigar Fırkateyni’ne atandı. 10 Eylül 1883 tarihinde Sol Kolağalığa (Kıdemli Yüzbaşı) terfi ettirilerek Paris Deniz Ataşeliği’ne gönderildi. Paris’ten sonra, 1 Mart 1884 tarihinde Nikolayef Konsolosluğu’na atandı ve Sağ Kolağalığa (Ön Yüzbaşı) terfi ettirildi. 3 Ağustos 1884 tarihinde Binbaşı rütbesine terfi etti. Bahriye Nazırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa’nın kızı ile evlendi.

23 Ocak 1887 tarihinde Padişah yaverleri arasına alınarak Kaymakam rütbesine terfi etti. 27 Eylül 1887 tarihinde Miralay rütbesine terfi etti.

Osman Paşa (mirliva) - 3

6 Mart 1889 tarihinde Japon İmparatoru’na verilecek İmtiyaz Nişanı’nı götürmek için tahsis edilen Ertuğrul Fırkateyni komutanlığına atandı. 14 Temmuz 1889 tarihinde İstanbul’dan hareket eden gemi, uzun bir seferden sonra Singapur’a ulaştı. Geminin bakımı ve sefer için müsait rüzgar beklenirken, 25 Kasım 1889 tarihli bir irade ile Mirliva rütbesine terfi ettirildi ve Paşa oldu.

Osman Paşa (mirliva) 15 Eylül 1890 tarihinde Japonya’dan dönüş seferine başlayan Ertuğrul, ertesi gün patlayan şiddetli fırtına ile ümitsizce boğuştuktan sonra 16 Eylül 1890 tarihinde, saat yirmi bir sıralarında Kii yarımadasında Kuşimoto kasabasına bağlı Ooşima (Büyükada)’nın Kaşinozaki Feneri yakınlarında kayalıklara bindirmek suretiyle parçalanarak battı, Osman Paşa ile birlikte mürettebatın büyük çoğunluğu boğularak öldü. Fırtınadan sonraki günlerde denizden çıkarılabilen yüz elli kadar şehit arasında görülemeyen Osman Paşa, sonraki aramalarda da bulunamadı.