İsmet KARA

İsmet KARA, 9 Ağustos 1983 yılında vefat eden Rize Belediye Başkanı Ekrem Orhon’un yerine 7 ay süreyle Fen İşleri Müdürü Mustafa Topçu vekâlet etmiştir. Bu sürenin sonunda o tarihlerde Bayındırlık ve İskân İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan İsmet Kara Belediye Başkanlığı görevine atanmıştır.

1944 yılında Rize’de doğan İsmet Kara, inşaat mühendisidir.

Başkanlığı döneminde kentin temizlik sorunlarıyla ilgilenmiştir. Şantiye görünümündeki şehirde çevre düzenlemeleri ve trafik konularında çalışmalar yapmıştır.